Selvsikker mand

Hvordan holder mænd sig opdateret på det at være mand?

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Email

I mange år var maskulinitetsbegrebet stort set uanfægtet. Mænd blev forventet at overholde et bestemt sæt idealer, såsom styrke, stoiskhed og ambitioner. I de seneste år har der imidlertid været en voksende bevægelse til at udfordre disse forældede ideer om maskulinitet. I dag taler flere og flere mænd imod de traditionelle forestillinger om, hvad det vil sige at være en mand. De udfordrer ideen om, at mænd skal være hårde og følelsesløse, og går i stedet ind for et mere nuanceret og inkluderende syn på maskulinitet. Dette skift har en dybtgående indvirkning på samfundet og mange mænd i dag, kæmper for at kunne følge med og holde sig opdateret på, hvad det vil sige at være mand. Men skal samfundet diktere hvad det vil sige at være mand, eller skal det være forbeholdt dem, som det rent faktisk handler om –mændene?

Mænd skal have lov at være mænd

Der har altid været en debat om, hvad det vil sige at være en mand. Samfundet har altid lagt pres på mænd for at få dem til at handle og opføre sig på en bestemt måde. Men det er ikke retfærdigt. Mænd bør have lov til at være sig selv, selv om samfundet forsøger at diktere noget andet. Der er ikke én korrekt måde at være en mand på. Alle er forskellige og bør behandles som sådan. Bare fordi nogen ikke passer ind i den typiske “støbeform” for, hvordan en mand skal være, betyder det ikke, at de er mindre mandlige. Mænd bør have lov til at udtrykke sig frit uden at blive dømt af samfundet, på samme måde som kvinder.

Mænd bør følge med i debatten

De sociale normer omkring maskulinitet er konstant i bevægelse, og det kan være svært for mænd at følge med i de nyeste forventninger. Det er dog vigtigt for mænd at holde sig ajour med den sociale debat om, hvad det vil sige at være en mand. Det er ikke kun fordi det hjælper dem til at undgå at blive overrasket af skiftende normer, men også fordi det giver dem mulighed for at være en del af samtalen. Ved at holde sig ajour med de nyeste tanker om maskulinitet kan mænd blive mere selvbevidste og bevidste om den måde, de præsenterer sig selv på over for verden. En måde at gøre det, er ved at abonnere på et mandemagasin. Det kan både være med til at give overblik, men også til at blive mere bevidst om ens egen identitet.